LÉKAŘI

MUDr. Božena Vašáková

se narodila 18. března 1953 v Olomouci. Absolventka Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci, kde promovala v červenci 1977. Se svým manželem MUDr. Martinem Vašákem je zakladatelkou a jednatelkou společnosti OPAVA MEDICA s.r.o.

  • Má atestaci I. i II. stupně v oboru oftalmologie a osvědčení České lékařské komory o oprávnění k výkonu funkce vedoucího lékaře a primaře a dále odborného zástupce pro obor oftalmologie.
  • Má diplom revizního lékaře pro obor oftalmologie.
  • Je vedoucím lékařem specializovaného pracoviště S4, což je jedno z mála pracovišť v ČR pro přidělování optických pomůcek pro slabozraké děti i dospělé.
  • Pracovala ve vedoucí funkci očního oddělení Slezské nemocnice v Opavě.
  • Je lékařem pečujícím o slabozraké a nevidomé ve školách pro děti s vadami zraku v okrese Opava.
  • Je vedoucí aplikačního centra kontaktních čoček na poukaz pro pojištěnce VZP a vedoucí aplikačního centra kontaktních čoček sférických, torických, barevných.