Celon

Co je Celon?

Přesnější název je CELON-ENT ( Eer,Nose and Throat).

Mnoho operací v citlivé části hlavy a krční oblasti jsou převážně prováděny na klinikách a v nemocnicích. Tyto výkony jsou prováděny při hospitalizaci a jsou spojeny s absencí v zaměstnání a určitým nepohodlím, které s hospitalizací souvisí.

Ošetření technikou CELON je však prováděno ambulantně v místním znecitnění a bez nutnosti vystavení pracovní neschopnosti.Metoda CELON je již užívána v mnoha lékařských praxí na celém světě.

Metoda je plně vyvinuta a vykazuje vysoký stupeň bezpečnosti.
Dvoupolový vysokofrekvenční aplikátor je zaveden do tkáně, kterou chceme ošetřit. Oba póly elektrod jsou umístěny ve špičce aplikátoru a tkáň je zahřívána vysokofrekvenčním proudem. V okolí hrotu aplikátoru tak dojde k jakémusi tepelnému a řízenému „poranění“ tkáně. Velikost a rozsah tohoto „poranění“ závisí na výstupním výkonu a trvání. Tělo následně vyloučí odumřelou tkáň. Ošetřené místo se zajizví, stáhne a zmenší svůj objem.

Chrápání

Příčin chrápání bohužel může být celá řada. Od anatomických odchylek v oblasti nosu, nosohltanu, hltanu i kořene jazyka.

Jednou z možností ovlivnit chrápání je ošetření metodou CELON v oblasti měkkéhopatra, které mnohdy bývá svěšené jako opona a často vidíme i prodloužení hltanového čípku. Měkké patro se tedy zkracuje a výkon se doplňuje o podslizniční tepelné ošetření měkkého patra. Celé patro se tím v dalších týdnech zajizví a ztuhne. Tím se zamezí vibacím měkkého patra při nočním dýchání.

Ucpaný nos

Porucha průchodnosti nosu může být závažný problém. Bývá často spojena s alergickou reakcí nosní sliznice, jejíž zduření omezuje nosní dýchání. Může způsobovat chronické bolesti hlavy, větší náchylnost k nachlazení a infekcím. Rovněž u sportovců je blokáda nosního dýchání velký problém.

Operační výkon pomocí techniky CELON je určen spíše pro pacienty, kteří trpí nosní neprůchodností celoročně a nezabírají klasické léky proti alergii. CELONEM se zmenší objem sliznice dolních nosních skořep – tedy laicky řečeno udělá s v nose více místa pro dýchání. Výkon není vhodný u alergiků, kteří mají jen zvýšený vodnatý výtok z nosu, ale jinak je nos pro dýchání volný.