LÉKAŘI

MUDr. Martin Vašák

se narodil 22. prosince 1951 ve Vsetíně, je absolventem Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci. Studia ukončil promocí 21. června 1976. Je autorem publikaci v odborném tisku. MUDr. Martin Vašák pracoval na ORL oddělení Městské nemocnice v Ostravě, na ORL oddělení Krajské nemocnice v Ostravě a dále na ORL oddělení v Opavě. V současnosti je se svou ženou MUDr Boženou Vašákovou zakladatelem a jednatelem společnosti OPAVA MEDICA s.r.o.

 • Atestace I. stupně v oboru ušní, nosní, krční dne 23.4.1980.
 • Atestace II. stupně v témže oboru dne 18.11.1985.
 • Nástavbový atest S3 k přidělování sluchových protetických pomůcek udělen 8.6.1993.
 • Nositel kreditu I. stupně České lékařské akupunkturistické společnosti dne 20.5.1993.
 • Nositel osvědčení České lékařské komory o oprávnění k výkonu funkce vedoucího lékaře a odbor. zástupce pro obor otorinolaryngologie.
 • Atest revizního lékaře VZP pro obor otorinolaryngologie.

Seznam publikací v odborném tisku:

 • Cervikofaciální liposarkomy – Čs.otolaryngologie,34,1985,č.5
 • Přehled aktinomykotických a mykotických nemocí v otolaryngologii – Čs.otolaryngologie,36,1987,č.5
 • Arachnie v otolaryngologii – Čs.otolaryngologie,37,1988,č.2
 • Diagnostika mykotických onemocnění jícnu – Čs.otolaryngologie,38,1989,č.3
 • Léčba mykotických onemocnění hltanu a jícnu – Čs.otolaryngologie,38,1989,č.4
 • Zkušenosti s využitím elektroakupunktury na ORL oddělení v Opavě – Acupunctura bohemoslovaca,1,1993,č.3