Často kladené otázky sluchadla

Jak, a podle jakého klíče,si mám u Vás pane doktore,vybírat sluchadlo?

První otázka,kterou byste se měl položit je: sluchadlo ano či ne? Tedy zvážit sám míru problémů a obtíží,které Vám porucha sluchu přináší. Druhá otázka může znít: jak má sluchadlo vypadat? Tedy buď závěsné sluchadlo – tzv. rohlíček, nebo sluchadlo zvukovodové či dokonce kanálové, které je kosmeticky nejvýhodnější. Výjimečně se musí sáhnout u velmi těžkých sluchových vad k formě tzv.krabičkového sluchadla, které je mimo boltec a s ušní vložkou je spojeno pomocí tenkého kablíku. Třetí otázka by mohla znít: chci klasický – analogový,nebo digitální zvuk svého sluchadla? Zesílení zvuku je tvořeno u každého typu jiným způsobem a nedá se bez vyzkoušení obou typů sluchadel předem rozhodnout.

Kdy není vhodné se zajímat o sluchadlo přímo do ucha - tzv. zvukovodové či kanálové?

Sluchadlo do zvukovodu není vhodné v následujících případech: a) příliš velká sluchová ztráta – nad 70 dB. b) nadměrná tvorba ušního mazu, časté infekce zvukovodu či středouší,nebo chronický zánět s výtokem. c) problémy s obsluhou a čištěním – např. špatná pohyblivost prstů či špatný zrak znemožňující obsluhu. d) příliš mnoho tuhých chloupků ve zvukovodu. e) příliš úzký zvukovod.

Jaké mají výhody závěsná sluchadla před zvukovodovými?

Závěsná sluchadla jsou robustnější, pokryjí vyšší sluchové ztráty. Máme jistotu že při zhoršujícím se sluchu v průběhu dalších let je možno sluchadlo přizpůsobovat. Sluchadlo nemusí pracovat v horní třetině svého výkonu – tedy nedochází ke zkreslení. Zvuk závěsného sluchadla možno vyzkoušet ihned (sluchadlo „do ucha“ se nejprve musí vyrobit). Ušní vložka ke sluchadlu závěsnému se dá vytvořit z měkkého materiálu, který v uchu netlačí (skořepina zvukovodového sluchadla je vždy tvrdá neohebná skořápka, která při určitých nepříznivých tvarových dispozicích může v uchu tlačit). Silnější baterie-tedy levnější provoz sluchadla.

Jaké mají výhody zvukovodová sluchadla před závěsnými?

Lepší kosmetický efekt. Nevadí při sundávání a nasazování brýlí. Zvuk je přirozenější -zepředu silnější než zezadu. Postačuje nižší výkon sluchadla, díky zesilujícímu efektu ušního boltce.

Dvě nebo jedno sluchadlo?

Máme dvě uši, pojišťovna však finančně přispívá pouze na jedno sluchadlo. U dětí do 18 let přispívá pojišťovna na dvě sluchadla. Většina uživatelů v ČR používá jen jedno sluchadlo (pozor – např. v Dánsku používá dvě sluchadla 80% uživatelů !!!). Náš tip: při stranově vyrovnané sluchové vadě sluchadlo u praváka na pravé ucho, u leváka na levé ucho. Při asymetrické lehčí vadě sluchadlo na horší ucho. Při asymetrické těžší vadě sluchadlo na lepší ucho.

Pane doktore,už asi půl roku mi zaléhá v uších - někdy celý den a někdy jen ráno. Nemám žádné bolesti,slyším také dobře,ale zaléhání je velmi nepříjemné. Co mám dělat?

Samozřejmě jasnou odpověď by dalo vyšetření Vašeho sluchu přístrojovou technikou. Je zde však jedna zajímavá zvláštnost na kterou bych chtěl upozornit v případě že audiometrické vyšetření bude normální. Pacient někdy totiž přichází s informací že špatně slyší a velmi často použije slovo „zaléhání“ či „jako by měl hrnek na uchu“. V tomto případě se nejedná o snížení ostrosti sluchu,ale o tlakové pocity lokalizované do ucha, mající však příčinu někde jinde-nejčastěji v oblasti krční páteře.Dochází tedy často k záměně významu termínů „pocit tlaku v uších“a „pocit zaléhání“. První termín nemá se sluchem nic společného,druhý termín ano. Pokud si to člověk neuvědomí může vzniknout paradoxní informace pacienta – slyším dobře ale zaléhají mi uši (podobně jako ve Vašem dotazu). Pomoc potom přináší spíše neurolog, rehabilitační pracovník či lékař sběhlý v metodách manuální medicíny.

Pane doktore,kdy si mám pořídit sluchadlo - do jaké doby se má odkládat pořízení sluchadla a jako moc se sluch zvykem na sluchadlo zhorší?

Jsou dva pohledy kdy si má člověk pořídit sluchadlo-první pohled je pohled pojišťovny kdy se kontroluje zda sluchová ztráta odpovídá již stavu kdy je nutno používat sluchadlo (vychází se z vyšetření tzv. slovního audiogramu).Druhý pohled je pohled pacienta (uživatele),který sáhne ke sluchadlu tehdy až začne pociťovat společenskou neúnosnost svého sluchu.Tedy člověk nerozumí-začíná si připadat méněcenný ,protože se musí ptát-potom se už raději ani na nic neptá ,aby okolí nepostřehlo jeho poruchu-člověk se izoluje od ostatních a sráží ho to i psychicky.Začarovaný kruh se musí rozseknout a k tomu slouží sluchadlo.Nároky na sluch jsou samozřejmě různé u různých lidí (mladý podnikatel bude mít jistě větší nároky na svůj sluch než starší člověk,který neopouští svůj byt).Ke druhé otázce zda sluchadlo může poškodit sluch sděluji ,že moderní sluchadla mají vnitřní zařízení (filtry) které slouží k omezení výkonu sluchadla. U správně nastaveného a naladěného sluchadla je obava z poruchy sluchu víceméně bezpředmětná Ttaké proto se sluchadla nekupují volně v obchodě na kusy, ale musí se individuálně nastavovat u specialisty.

Někde jsem četl,že být hluchý je horší než být slepý-myslím že pravda je přesně opačná-co si o tom myslíte Vy?

Všimněte si že slepota vyvolává lítost a hluchota vyvolává posměch. Již samotný tento fakt je psychologicky velice deprimující skutečnost se kterou se hluchý člověk často nevyrovná po celý život. Fakt že nereagování hluché osoby,která prostě jen neslyšela otázku,je často interpretováno jako nepřátelství. Dále například při vývoji dítka které je slepé vyvíjí se duše postiženého dítěte zcela normálně a po správné linii. Naopak při vývoji dítěte které je hluché běží psychický a psychologický vývoj po zcela jiné – nesprávné koleji,a deformuje duši dítěte. Z toho je zřejmé,jak nesmírně důležité je mít slovní a sluchový kontakt s okolním světem. S přihlédnutím k těmto skutečnostem je skutečně hluchota horší než slepota i když dospělý – pokud by musel-volil by raději být hluchým než slepým.

Pane doktore, jsem vybaven kvalitním sluchadlem,ale přece jen při účasti na přednáškách a schůzích mám problémy v celkovém šumu slyšet přednášejícího-co by se dalo s tímto problémem dělat?

Existuje vynikající řešení tohoto problému – pomocí radiového spojení Vašeho sluchadla, které je opatřeno dodatečně přijímačem. Dále existuje radiový vysílač, který má přednášející na stole, nebo zavěšený na náprsní kapse. Dálková spolupráce těchto dvou radiových zařízení dává vynikající srozumitelnost i na značnou vzdálenost, kdy šum v přednáškové místnosti se stává zcela bezvýznamným. Nevýhoda je vyšší cena – ale pozor – sociální odbor může na tato zařízení přispívat až 75%!!

Co můžu čekat od Telefonica O2 ?

Zdravotně postižení občané mohou nyní využívat řadu výhod díky nové vzájemné dohodě uzavřené mezi Sdružením zdravotně postižených v ČR a Telefonica O2. Výhodné podmínky se vztahují na osoby, které jsou držiteli ZTP/P a na osoby které jsou držiteli ZTP z důvodů úplné nebo praktické hluchoty. Existuje možnost pronájmu speciálních koncových zařízení (zesilovacích telefonů, psacích telefonů atd.) za mimořádně výhodných podmínek. Slevy a výhody ,které byly až doposud poskytovány, zůstávají samozřejmě v platnosti i nadále.Dále možnost komunikace neslyšícího nebo nedoslýchavého člověka přes operátora O2 pomoci faxu,sms,psacího telefonu,e-mailu,ICQ,Možnost i zpětné komunikace slyšícího s nedoslýchavým či hluchým člověkem.Bližší informace na www.o2myslimena.cz

Pane doktore jsem uživatelem sluchadla a trochu se zajímám o technickou stránku věci. Setkal jsem se s různými zkratkami. Mohl byste mi v krátkosti některé vysvětlit?

SMS-Speech Management Systém – jedná se o zvýšení srozumitelnosti řeči, rozlišující bleskurychle mezi užitečným signálem a rušivými zvuky okolí. Nastavíme Vás systém přesně podle Vaší individuální ztráty. Jen u vyšších tříd sluchadel. MNR-Microfone Nois Reduction – je to systém potlačující nepříjemné zvuky mikrofonu a vlastní ruchy sluchadla v tichém prostředí. Jen u vyšších tříd sluchadel.