Děti a zrak

Děti se rodí s velmi nedokonalým zrakem, který se velmi rychle vyvíjí během prvních 18 měsíců a poté pomalu až do věku 5 nebo 6 let.

Aby bylo možné podporovat psychomotorický vývoj, je nutné sledovat vývoj zraku během prvních měsíců a začít co nejdříve pravidelně stimulovat jeho zrak vizuálními podněty, předměty rozmanitých tvarů a kontrastních barev.

Ale buďte opatrní: v tomto období mozek identifikuje a někdy i eliminuje defektní nervová spojení. Nefunguje-li oko správně, může mozek postupně ignorovat podněty, které z něj přicházejí. Nepodnikneme-li žádné kroky k nápravě oční vady, může časem dojít ke ztrátě schopnosti oka vidět a proto je důležité rozpoznat včas i ten sebemenší problém. Nejčastější oční vadou u malých dětí je hypermetropie (dalekozrakost), až u 1 ze 7 dětí se vyskytuje závažnější problém zraku.

Amblyopie a strabismus – Amblyopie je závažný problém, který postihuje 5-6% dětí. Tato oční vada je často způsobena strabismem (šilháním) nebo závažnou vadou jednoho oka. Postižené oko se sníženou zrakovou ostrostí je mozkem postupně obcházeno (obraz jím vytvořený není používán). Není-li tento problém včas diagnostikován a léčen, je dne reálné riziko, že dítě přestane postižené oko správně používat po celý zbytek života: oko pak nikdy nedosáhne plné zrakové ostrosti, a to dokonce ani s korekčními čočkami. U amblyopie platí, že čím dříve se zahájí léčba, tím větsí je pravděpodobnost, že se postiženému oku podaří vrátit jeho správné funkce.

Až do věku 2 let je možná úplná náprava amblyopie. Ale po dosažení věku 6 let je často již velmi pozdě. Proto by měly pravidelné návštěvy u očního lékaře začít již v ranném věku dítěte.

Vyskytne-li se u dítěte amblyopie, léčba spočívá v zakrytí „zdravého“ oka okluzorem na několik hodin denně. Protože dítě nemusí tyto časové úseky dobře snášet, zahrajte si s ním na „piráty“: všichni členové domácnosti si mohou zakrýt oko páskou ( včetně plyšového medvídka).

Děti a brýle – Včasné podchycení a léčba některých zrakových vad může předejí nutnosti nosit brýle v pozdějším věku. Malé děti často příjmou brýle snáze než ty starší. Dokonce i když se je malé dítě snaží zpočátku sundávat, velmi rychle si na ně zvykne. Dětem ve věku 2 až 3 roky je nejlepší strategií nabídnout barevné obruby, které se dětem líbí.

Pro bezpečnost dětských očí doporučujeme brýlové čočky z velmi odolných plastů s tvrzenou úpravou. Odolnost proti poškrábání zajišťuje dokonalé vidění a správný vývoj zraku. Plastové čočky jsou lehčí, takže nezatěžují nos a uši žádnou nadbytečnou vahou.