ORL – ceník

Ceník operačních ORL výkonů

1/Kosmetický zákrok v oblasti obličeje (odstranění skalpelem+sešití+krytí)………….500.-

2/Nitrožilní infuze (dle druhu použitého léčiva)…………………………………………….50.-

3/Uvolnění blokády nosního dýchání metodou (technika CELON)……………………..4000.-

4/Odstranění či snížení obtíží související s chrápáním (technika CELON)……………..4000.-

5/Ošetření krvácení z nosu (technika CELON)…………………………………………….100.-

6/Aplikace náušnic……………………………………………………………………………………100.-

Rozhodnutí poskytovatele:u výkonů číslo 3/ 4/  bude poskytovatel vyžadovat informovaný souhlas písemnou formou.

 

Ceník ORL výkonů u pacientů mimo zdravotní pojištění.

1/Cílené ORL vyšetření……………………………………………………………………..450.-

2/Kontrolní ORL vyšetření…………………………………………………………………..150.-

3/Komplexní vyšetření nutné pro zakoupení sluchadla………………………………….1000.-

4/Každé další vyšetření včetně kontroly parametrů digitálního nastavení………………500.-

5/Vyšetření  pacientů pracujících v „riziku hluku“(pracovně-právní hledisko)…………..300,-