Používáme TCI

Co je to „masker“?

V začátcích léčby tinnitu elektronickými pomůckami zkoušeli lidé všechno možné, aby jednoduše překryli tinnitus jiným příjemným zvukem, který by byl dostatečně hlasitý. Odtud pochází termín „masker“. Naneštěstí se ukázalo, že tato cesta je slepá. Nemá smysl jakýmikoliv výmysly se snažit zakrýt tinnitus – efekt je opačný. Spousta lidí udalo, že jejich tinnitus měl tendenci postupně se zesilovat. Takže, naneštěstí, neexistuje žádný jednoduchý způsob jak se tinnitu zbavit pomocí nějakých elektronických pomůcek.

Co je to „noiser“, co je to „TCI“?

TRT používá také elektronické pomůcky, ale jiného druhu. Využívají zcela jiného přístupu než dřívější maskery.

Principem navyknutí na tinnitus je vyhnout se tichu. Abychom v tomto pacientům pomohli, užíváme něco jako sluchadlo, co vytváří měkký příjemný šum. Tento „terapeutický šum“ má být slyšitelný jen v mezidobích relativního ticha. Může připomínat šum moře na písečné pláži, mnohým je tento zvuk velice příjemný. Místo neustálého kontrolování, jestli je tinnitus „stále tam“, pacient začne poslouchat léčebný šum.

Přestože nový zvuk je a má být příjemný, samozřejmě oproti šelestu, byl přijat termín „noiser“ (angl. noise = hluk, lomoz, hřmot). Protože ale tento název má v angličtině dosti negativní podtext, byl zvolen termín „Tinnitus Control Instrument“, tedy přístroj, který kontroluje tinnitus. Krátce TCI.

Existuje TCI i v kombinaci se sluchadlem?

Ano. Jeden z hlavních rysů tohoto přístroje je možnost odděleného zesilování řečového signálu a umělého šumu.

Nemohl bych jednoduše nosit Walkman místo TCI?

V principu ano. Ve skutečnosti zní ale odpověď NE. Ve spoustě situací prostě nemůžete mít na hlavě walkman, třeba během řízení auta, v divadle, během telefonování, v úřadě nebo během konverzace – mnohdy jen i z důvodů běžné mezilidské zdvořilosti. Dále, jeden ze základů TRT je otevřít Vaše uši okolí. To samozřejmě vylučuje všechny přístroje, které Vám ucpou uši. Jakýkoliv vnější zvuk je důležitější než terapeutický šum.

Kdo mi zaplatí TCI?

To je otázka, na kterou jsou odlišné odpovědi podle jednotlivých států. TCI je léčebná pomůcka a jako taková je v Německu plně kryta pojišťovnou. „Prisma TCI je kombinace této pomůcky a sluchadla je tedy kryta jen částečně.

Mám tinnitus jen jednostranný. Proč mám nosit dva TCI přístroje?

Lékaři doporučují tzv. binaurální léčbu, má dobré výsledky. Idea užívání TCI není totiž jen zavést nějaký zvuk do ucha, ale vytrénovat celou sluchovou dráhu. A ta není jen jednostranná. Přesněji řečeno vyměňuje si informace i s druhou stranou a tak informace z jednoho ucha jdou i do opačné části mozku.

Může používání TCI způsobit zhoršení tinnitu?

Ne. Neznáme žádný takový případ. Uvědomte si ale, že existují případy, kdy dochází ke zhoršení stavu podle denní doby, situace či psychického stavu, jak ostatně uvedeno výše.

Proč se mi zdá tinnitus silnější, když vypnu TCI?

Pravděpodobně byla nastavena hlasitost na příliš vysoký stupeň. Okamžitě ji zeslabte!

Existují nějaké vědecké studie o významu TCI?

Ano, je několik takových studií, zejména z Anglie a Německa. Ukazuje se v nich, že všeobecný úspěch TRT je větší, když se TCI nosí déle. Jakmile se k léčbě přidalo nošení TCI, úspěch se zvýšil asi o 20%.

Jak dlouho a jak často musím nosit TCI?

Během TRT léčby noste TCI 6 – 8 hodin denně, začněte ale s 2 – 3 hodinami. TCI se má nosit během celé doby léčby TRT, což je typicky 24 měsíců.

Nemám tinnitus stále, ale jen někdy. Musím i tak nosit TCI?

Ano. Měl byste nosit TCI doporučených 6 – 8 hodin denně. Jste to ale Vy, kdo musí udělat rozhodnutí. Je důležitější, že chcete TCI nosit, než nechat vzniknout pocit, že TCI nosit musím.

Mám již sluchadlo. Musím nosit ještě i TCI?

Měla by stačit „Prisma TCI“, TCI přístroj kombinovaný s vysoce kvalitním digitálním sluchadlem. Informujte se u svého lékaře.

Musím nosit TCI navždy?

Ne, jen po dobu trvání TRT. Nebo tak dlouho, jak je Vám to příjemné.

Co je to „Bílý šum“ a co „Růžový šum“?

Tzv. „Bílý šum“ je takový šum, kdy všechny frekvence mají stejnou hlasitost. Zní to jako rádio mezi naladěním dvou stanic. „Růžový šum“ má oslabené vysoké frekvence, pokles je přesně definován 3 dB/oktávu. Díky tomu zní růžový šum hlouběji, více jako moře. Jsou i jinak klasifikované šumy, vysoko a nízko tónový šum aj.

Vás by mělo více zajímat, při ignorování technických detailů, zda se Vám a Vašemu audiologovi podaří najít takový „příjemný“ šum, který ve Vás vyvolá příjemné asociace. Jsou to zdánlivé maličkosti, ale uvědomte si, že s tímto zvukem budete až dva roky. Nebude-li pro Vás ten zvuk příjemný, nebudete chtít TCI nosit a celé kouzlo léčby přijde vniveč.

Jak se má správně nastavit hlasitost?

Správné nastavení hlasitosti je velmi důležité. Hlasitost musí být nastavena tak, aby terapeutický šum nepřekrýval vnější zvuky a aby ovlivňoval rozumění řeči. Zejména nesmí hlasitost léčebného šumu překročit hlasitost tinnitu. Jestliže jsou tinnitus a léčebný šum zhruba stejně silné (tzv. zkřížený bod), pak je léčebný šelest příliš silný. Jinými slovy: léčebný šelest je slabý zvuk. Během normální konverzace vůbec nemá být slyšet, jen během pauz. Hlasitost tohoto šumu je nastavena správně, když musíte po skončení rozhovoru „aktivně hledat“, abyste tento šum našli. Měli byste mít možnost sami jemně dolaďovat intenzitu. Správného nastavení může být dosaženo jen se zařízením na uchu! Takže nastavení hlasitosti je důležitý prvek při výběru TCI.

Proč nemůžu jednoduše zamaskovat můj tinnitus?

Chápeme Vaši touhu jednoduše tinnitus zamaskovat jiným zvukem. Ale maskování je špatné a nepomůže Vám „zvyknout si“ na tinnitus, protože kdykoliv tento „masker“ vypnete, Váš tinnitus bude „v plné síle a svěžesti“ zpět.

Nejsou TCI a Masker to samé?

V žádném případě! Oba přístroje mají zcela jinou terapeutickou ideu a jsou naprosto odlišné.

Jaká jsou kritéria při výběru dobrého TCI?

Pro jednoduchý TCI generátor je nejdůležitějším prvkem možnost individuálního nastavení hlasitosti. Musíte mít možnost kompletního nastavování přímo na Vašem uchu, to znamená, že „šroubováčkové nastavování“ není dobré. Dále, přístroj musí být schopen vygenerovat zvuk, který je Vám příjemný, protože když Vám nebude tento zvuk příjemný, nebudete TCI nosit rádi. Vaše šance najít takový zvuk jsou lepší s přístrojem, který nabízí výběr z různých zvuků a možnosti nějak je ovlivňovat. Všeobecně vzato, digitální přístroje jsou vynikající. Pamatujte na to, že budete s tímto zvukem až dva roky!

Stejná kriteria jsou i při výběru kombinovaného přístroje. Hlasitost šumu „Prisma TCI a zesílení řeči se musí dát nastavit odděleně a Vy musíte mít možnost ovlivnit oba tyto parametry. Programovatelná digitální sluchadla s moderními rysy, jako je např. zvýraznění řečového signálu, jsou naprosto skvělá. V případě tzv. hyperacusis je tzv. komprese na výstupu naprosto neodmyslitelná. Koupě kombinace s TCI je trvalý vklad: po ukončení TRT jednoduše vypnete generátor šumu a používáte dále TCI jako vysoce kvalitní sluchadlo.

Mohu jen tak jít a jednoduše si koupit TCI?

V zásadě ano, nicméně jsme toho názoru, že používání TCI je jen částí z celého systému TRT, i když podstatná. Jestliže jste se rozhodli sami ke koupi TCI, znamená to, že jste pozitivně motivování. Věřte tedy radám Vašeho audiologa, který Vám doporučí správný typ.

Jak dlouho musím nosit TCI?

Doporučujeme 6 – 8 hodin denně.

Mohu mít TCI na uších i v noci?

Ano, někteří lidé udávají, že s pomocí TCI lépe usnou. Ale používání TCI v noci nemůže nahradit nošení přes den.

Nemám čas na relaxační cvičení, řečičky u psychologa tak dále, nemohl bych prostě jen nosit TCI o něco delší dobu?

TCI je jen technická pomůcka, která Vám pomůže vyvarovat se ticha. Je vysoce vhodné nalézt souběžně vnitřní klid. Jen nošení TCI Vám těžko zprostředkuje nalezení této rovnováhy. Jestliže si myslíte, že nemáte čas na péči o své podvědomí, asi se Vám nepodaří změnit Váš životní styl, který může být na počátku vzniku tinnitu.

A co s „hyperakusí“?

Snížení sensitivity je prvořadý problém. Noste TCI oboustranně, neucpávejte si uši! Začněte s velmi nízkou hlasitostí, kterou nebudete přes den měnit. Zesilujte ale pozvolna a stále. Trpělivost je nesmírně důležitá, počítejte 2 měsíce na první zlepšení hyperacuse.