Léčba Tinnitu

Existuje léčba tinnitu?

Neexistuje terapie, která by léčila tinnitus. Ale jsou léčebné postupy, které Vám pomohou Váš šelest s úspěchem zvládnout.

Především je třeba říci, že neexistuje specifická medikace proti tinnitu, ani žádná forma fyzikální terapie nebo dieta, které by zničily Váš tinnitus. Takže, naneštěstí, není tady žádné „snadno a rychle“.

Možná je to proto, že medicína ještě plně neprozkoumala a nepochopila vznik a příčiny tinnitu. Nakonec je možné, že budeme jednou rozlišovat různé typy předurčující určité typy léčby. Některé formy budou nepochybně léčené pomocí medikace, jiné ne. Farmaceutický výzkum je velmi široký a očekává se, že možná lék najde.

Existuje nějaká možnost operace tinnitu?

Ne. Protože přerušení akustického nervu nevedlo k ukončení tinnitu, je jasné, že jde o poruchu vnímání na vyšších úrovních sluchové dráhy v mozku.

Slyšel jsem o nějaké aplikaci léků proti bolesti, které ovlivňují tinnitus.

Ano, lokální anestetikum Lidocain může tinnitus potlačit. Naneštěstí je tento farmakologický efekt jen přechodný a krátkodobý.

Mohou léky způsobit tinnitus?

Některé léky ve vysokých koncentracích mohou tinnitus způsobit. Jste-li na pochybách, čtěte pečlivě příbalové letáčky anebo se informujte u svého lékaře.

Existuje nějaká elektronická pomůcka proti tinnitu?

Je k disposici tzv. „Tinnitus Control Instrument“ (TCI), který je úspěšně používán jako prvek při TRT léčbě (viz dále).

A co takzvaná alternativní medicína?

Pacienti s tinnitem vyzkoušeli i přes 10 různých terapií. To ukazuje nejméně na jednu věc. Neexistuje jedna spolehlivá léčba, anebo ji neznáme. Spousta „senzačních úspěchů“ se později ukázala jen jako novinářská kachna nebo v nejlepším případě nereprodukovatelná metoda. Nicméně zrovna Vy můžete mít úspěch při použití alternativních metod, jako je třeba akupunktura či homeopatie. Nechceme Vám brát kuráž, pamatujete jen na to, že výlohy i z bezvýsledných pokusů budete patrně platit Vy a ne pojišťovny.

Pouze Vás zrazujeme od všech terapeutických postupů, které využívají magické elementy, nebo jsou založeny na neznámých fenoménech, neznámých zdrojích energie nebo jsou zaměřeny jen na speciálního terapeuta, jeho sugestivní sílu či charisma. Jakékoliv léčebné postupy, které o sobě prohlašují, že jsou „jedinou opravdu léčebnou metodou“ nebo „opravdu slibují“ vyléčení, jsou pravděpodobně podvod.

Musí mi moje pojišťovna platit léčebný pokus?

Odpověď se bude lišit podle země a podle pojišťovny. Mnoho pojišťoven např. dnes hradí akupunkturu.

Jaká léčba je nyní doporučována vědeckou společností?

Tzv. TRT léčba poskytuje nejdlouhodobější a nejlepší výsledky. Tato metoda, která vznikla v USA, byla vyzkoušena v mnoha zemích včetně Británie a Německa a ukázala se být úspěšná ve více než 70% případů. Mnoho klinik, které se specializují na léčbu tinnitu, adoptovalo tuto metodu.

Jaký je efekt a výsledek léčby kyslíkem v hyperbarické komoře?

Hyperbarická terapie kyslíkem (HOT) je indikovaná pro akutní tinnitus. Pro chronický tinnitus nemá přesvědčivé účinky, ale rozhodně je neškodná.

A co intravenosní terapie?

Stejně jako hyperbarická léčba kyslíkem je vhodná pro akutní tinnitus, ne pro chronický.

Co si myslíte o tabletkách ovlivňujících krevní cirkulaci?

Koncepce léčby akutního tinnitu zahrnuje zlepšení krevní cirkulace a tím i lepší prokrvení zejména v oblasti vnitřního ucha. Toho se docílí jak nitrožilním (intravenosním, i.v.) podáním určitých léků, tak i aplikací vyššího tlaku kyslíku v hyperbarické komoře, obojí s efektem. Tablety s určitými léky fungují podobně a lze je použít tam, kde nemůžeme použít i.v. aplikaci.

Naše koncepce léčby chronického tinnitu je ale jiná a nezahrnuje ani léčbu kyslíkem ani i.v. terapii. Vlastně vůbec nemůžeme použít terapii vhodnou k zvládnutí akutního tinnitu. Nicméně jak lékaři, tak i pacienti rádi používají preparáty k ovlivnění okysličení tkání. Není zde ale žádné vědecké opodstatnění pro podávání takovýchto léků při chronickém tinnitu.

Doporučujete relaxační cvičení?

Samozřejmě. Následující seznam není rozhodně úplný, ale Jacobsonova metoda „progresivní muskulární relaxace“, Feldenkraisova „Léčebná tělesná terapie“, „Biofeedback“, Respirační cviky, Tai Chi Chuan, meditace a Yoga se všechny ukázaly jako úspěšné.

Jaká je nejjednodušší a základní rada ve vztahu k tinnnitu?

Vyvarujte se ticha !!!