Nepravidelné zakřivení rohovky

Co je astigmatismus:
Ten, kdo trpí astigmatismem, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky. Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálnímí, vertikálními nebo sešikmenými řádky. Příčinou často bývá zakřivení rohovky, které není sférické (kulová úseč), ale torické. Při astigmatismu má však ve dvou osách na sebe kolmých rohovka rozdílné zakřivení a výsledkem je válcová plocha, která způsobuje zkreslení. Astigmatismus se může kombinovat s řadou dalších vad vidění, jako je myopie nebo hypermetropie.

Příznaky:
Pacient trpící astigmatismem zaměňuje podobné si znaky, jako písmena H,M nebo N nebo také číslice 8 a 0. Astigmatismus samostatný, nebo v kombinaci s myopií nebo hypermetropií vyvolává únavu očí a bolesti hlavy.

Korekce vady:
Astigmatismus se koriguje pomocí torických korekčních čoček, jejichž zakřivení vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky. Dioptrická hodnota korekčních čoček proto není stejná po celém jejich povrchu, ale rozdíl v dioptrické hodnotě je tím větší, čím vyšší je astigmatická vada. Toto ovšem není důvod k obavám, neboť existují brýlové čočky stále estetičtější a funkčnější.